Santé

Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Femmes Justice Santé

Madame Loschetter, Dir sidd Rapportrice vum neien IVG-Gesetz. D’Interruption volontaire de grossesse gëtt elo zum Deel depenaliséiert. Wat heescht dat genee?

Madame Loschetter, Dir sidd Rapportrice vum neien IVG-Gesetz. D’Interruption volontaire de grossesse gëtt elo zum Deel depenaliséiert. Wat heescht dat genee?
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Santé

D'Josée Lorsché, gesondheetspolitesch Spriecherin vun der grénger Fraktioun, huet sech mat der Association Luxembourgeoise des Ostéopathes (ALDO) zu engem Meenungsaustosch getraff, fir generell iwwert d'Osteopathie awer och speziell iwwert d'Reglementéierung vun hirem Beruff ze diskutéieren.

D'Josée Lorsché, gesondheetspolitesch Spriecherin vun der grénger Fraktioun, huet sech mat der Association Luxembourgeoise des Ostéopathes (ALDO) zu engem Meenungsaustosch getraff, fir generell iwwert d'Osteopathie awer och speziell iwwert d'Reglementéierung vun hirem Beruff ze diskutéieren.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Santé

Kuerzinterview mam Josée Lorsché zum Spidolsplang, zur Pediatrie an zur Ëmweltklinik.

Kuerzinterview mam Josée Lorsché zum Spidolsplang, zur Pediatrie an zur Ëmweltklinik.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Santé

Kuerzinterview mam Josée Lorsché iwwert Virsiichtsmoossnamen zu Lëtzebuerg, d'Situatioun um afrikanesche Kontinent an den Ëmgang mam Sujet.

Kuerzinterview mam Josée Lorsché iwwert Virsiichtsmoossnamen zu Lëtzebuerg, d'Situatioun um afrikanesche Kontinent an den Ëmgang mam Sujet.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Santé

Réponse à la question parlementaire de la députée Josée Lorsché à Madame la Ministre de la Santé et à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale.

Réponse à la question parlementaire de la députée Josée Lorsché à Madame la Ministre de la Santé et à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale.

Réponse à la question parlementaire du député Henri KOX à Madame la Ministre de la Santé et à Madame la Ministre de l’Environnement

Réponse à la question parlementaire du député Henri KOX à Madame la Ministre de la Santé et à Madame la Ministre de l’Environnement
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Santé

Réponse à la question parlementaire de la députée Josée Lorsché à Madame la Ministre de la Santé (en annexe)

Réponse à la question parlementaire de la députée Josée Lorsché à Madame la Ministre de la Santé (en annexe)
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Santé

Question parlementaire de la députée Josée Lorsché à Monsieur le Ministre des Sports et à Madame la Ministre de la Santé

Question parlementaire de la députée Josée Lorsché à Monsieur le Ministre des Sports et à Madame la Ministre de la Santé
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Santé Sécurité sociale et Solidarité

D'Josée Lorsché erkläert d'Positioun vun déi gréng am Kader vum Débat de consultation sur la réforme de l'assurance dépendance.

D'Josée Lorsché erkläert d'Positioun vun déi gréng am Kader vum Débat de consultation sur la réforme de l'assurance dépendance.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Santé

Réponse à la question parlementaire de Josée Lorsché à Madame la Ministre de la Santé

Réponse à la question parlementaire de Josée Lorsché à Madame la Ministre de la Santé