Santé

Réponse à la question parlementaire des député(e)s Josée Lorsché et Henri Kox à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.

Réponse à la question parlementaire des député(e)s Josée Lorsché et Henri Kox à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.

Question parlementaire de la députée Josée Lorsché à Madame la Ministre de la Santé et à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

Question parlementaire de la députée Josée Lorsché à Madame la Ministre de la Santé et à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

Réponse à la question parlementaire de la députée Josée Lorsché à Madame la Ministre de la Santé

Réponse à la question parlementaire de la députée Josée Lorsché à Madame la Ministre de la Santé
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Agriculture Ecologie et environnement Santé

Réponse à la question parlementaire + Kurzinterview mit Josée Lorsché über die Warnung seitens der WHO und mögliche Konsequenzen in Luxemburg

Réponse à la question parlementaire + Kurzinterview mit Josée Lorsché über die Warnung seitens der WHO und mögliche Konsequenzen in Luxemburg
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Agriculture Ecologie et environnement Santé

Mit der gestrigen Annahme eines neuen Pestizidgesetzes hat Luxemburg endlich eine wichtige und seit Jahren überfällige EU Direktive zum Wohle von Umwelt und Gesundheit umgesetzt.

Mit der gestrigen Annahme eines neuen Pestizidgesetzes hat Luxemburg endlich eine wichtige und seit Jahren überfällige EU Direktive zum Wohle von Umwelt und Gesundheit umgesetzt.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Agriculture Ecologie et environnement Santé

Virun 2 Méint hu mer Iech zu de Pestiziden am Drénkwaasser interviewt. Des Woch gouf elo an der Chamber en neit Gesetz iwwert den Ëmgang mat Pestizide gestemmt. Wat ass elo nei?

Virun 2 Méint hu mer Iech zu de Pestiziden am Drénkwaasser interviewt. Des Woch gouf elo an der Chamber en neit Gesetz iwwert den Ëmgang mat Pestizide gestemmt. Wat ass elo nei?
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Femmes Justice Santé

déi gréng saluent que la Chambre des députés adoptera aujourd’hui les nouvelles dispositions sur l’interruption volontaire de grossesse. Désormais, le Luxembourg possède une règlementation moderne, adaptée à la réalité du 21e siècle.

déi gréng saluent que la Chambre des députés adoptera aujourd’hui les nouvelles dispositions sur l’interruption volontaire de grossesse. Désormais, le Luxembourg possède une règlementation moderne, adaptée à la réalité du 21e siècle.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Femmes Justice Santé

Madame Loschetter, Dir sidd Rapportrice vum neien IVG-Gesetz. D’Interruption volontaire de grossesse gëtt elo zum Deel depenaliséiert. Wat heescht dat genee?

Madame Loschetter, Dir sidd Rapportrice vum neien IVG-Gesetz. D’Interruption volontaire de grossesse gëtt elo zum Deel depenaliséiert. Wat heescht dat genee?
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Santé

D'Josée Lorsché, gesondheetspolitesch Spriecherin vun der grénger Fraktioun, huet sech mat der Association Luxembourgeoise des Ostéopathes (ALDO) zu engem Meenungsaustosch getraff, fir generell iwwert d'Osteopathie awer och speziell iwwert d'Reglementéierung vun hirem Beruff ze diskutéieren.

D'Josée Lorsché, gesondheetspolitesch Spriecherin vun der grénger Fraktioun, huet sech mat der Association Luxembourgeoise des Ostéopathes (ALDO) zu engem Meenungsaustosch getraff, fir generell iwwert d'Osteopathie awer och speziell iwwert d'Reglementéierung vun hirem Beruff ze diskutéieren.