Enfance et Jeunesse

Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Enfance et Jeunesse

Réponse à la question parlementaire de notre députée Djuna Bernard à Monsieur le Ministre de l’Education, de l'Enfance et de la Jeunesse

Réponse à la question parlementaire de notre députée Djuna Bernard à Monsieur le Ministre de l’Education, de l'Enfance et de la Jeunesse
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Enfance et Jeunesse

Äntwert op eng parlamentaresch Ufro vum Josée Lorsché un de Bildungsminister.

Äntwert op eng parlamentaresch Ufro vum Josée Lorsché un de Bildungsminister.

Dës Woch hate mir eng Entrevue mat der Jugendkonferenz CGJL fir iwwer de grénge Wahlprogramm an d'Wichtegkeet vu politescher Bildung ze diskutéieren.

Dës Woch hate mir eng Entrevue mat der Jugendkonferenz CGJL fir iwwer de grénge Wahlprogramm an d'Wichtegkeet vu politescher Bildung ze diskutéieren.

Eis Deputéiert Josée Lorsché huet dës Woch den Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun empfaangen.

Eis Deputéiert Josée Lorsché huet dës Woch den Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun empfaangen.

Réponse à la question parlementaire de nos députées Viviane Loschetter et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes et à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Réponse à la question parlementaire de nos députées Viviane Loschetter et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes et à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Réponse à la question parlementaire de notre député Claude Adam à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Réponse à la question parlementaire de notre député Claude Adam à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Josée Lorsché et Claude Adam à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale et à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Josée Lorsché et Claude Adam à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale et à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Enfance et Jeunesse Santé

Äntwert op eng parlamentaresch Ufro vum Josée Lorsché un d'Gesondheetsministesch an den Educatiounsminister zum Thema "Plan d'action contre les poux à l'école".

Äntwert op eng parlamentaresch Ufro vum Josée Lorsché un d'Gesondheetsministesch an den Educatiounsminister zum Thema "Plan d'action contre les poux à l'école".
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Emploi et Travail Enfance et Jeunesse Femmes

Wéi all Joer huet déi gréng Fraktioun och 2017 erëm beim Girls' Day – Boys' Day matgemaach.

Wéi all Joer huet déi gréng Fraktioun och 2017 erëm beim Girls' Day – Boys' Day matgemaach.