Education et Enseignement

Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Education et Enseignement

Question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

Question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Education et Enseignement

Question parlementaire de nos députées Djuna Bernard et Josée Lorsché au sujet des centres socio-thérapeutiques

Question parlementaire de nos députées Djuna Bernard et Josée Lorsché au sujet des centres socio-thérapeutiques

Dës Woch hate mir eng Entrevue mat der Jugendkonferenz CGJL fir iwwer de grénge Wahlprogramm an d'Wichtegkeet vu politescher Bildung ze diskutéieren.

Dës Woch hate mir eng Entrevue mat der Jugendkonferenz CGJL fir iwwer de grénge Wahlprogramm an d'Wichtegkeet vu politescher Bildung ze diskutéieren.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Education et Enseignement

D'Union Nationale des Etudiant-e-s du Luxembourg (UNEL) war dës Woch fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun.

D'Union Nationale des Etudiant-e-s du Luxembourg (UNEL) war dës Woch fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Education et Enseignement

De Claude Adam huet sech dës Woch mat der ASBL „Zesumme fir Inklusioun“ getraff.

De Claude Adam huet sech dës Woch mat der ASBL „Zesumme fir Inklusioun“ getraff.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Education et Enseignement

Dës Woch war d'Association des Ecoles de Musique du Grand-Duché de Luxembourg fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun

Dës Woch war d'Association des Ecoles de Musique du Grand-Duché de Luxembourg fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Education et Enseignement Santé

Dës Woch krute mir deen neie Fuerschungsprojet Clinnova an der Fraktioun virgestallt.

Dës Woch krute mir deen neie Fuerschungsprojet Clinnova an der Fraktioun virgestallt.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Josée Lorsché et Claude Adam à Madame la Ministre de la Santé et Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Josée Lorsché et Claude Adam à Madame la Ministre de la Santé et Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Education et Enseignement

Réponse à la question parlementaire de notre député Claude Adam à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Réponse à la question parlementaire de notre député Claude Adam à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.