Economie et Finances

Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Economie et Finances

Dës Woch hate mir d'Union luxembourgeoise de l'économie sociale et solidaire an der Fraktioun op Besuch.

Dës Woch hate mir d'Union luxembourgeoise de l'économie sociale et solidaire an der Fraktioun op Besuch.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Economie et Finances

Question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Monsieur Romain Schneider, Ministre des Sports.

Question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Monsieur Romain Schneider, Ministre des Sports.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Economie et Finances

Dës Woch huet de Christian Kmiotek mat der Lëtzebuerger Bankevereenegung (ABBL) an der grénger Fraktioun iwwert d'Lëtzebuerger Finanzplaz geschwat. An de Gespréicher goung et ënner anerem ëm d'Kompetitivitéit vun eise Banken, d'Digitalisatioun, nohaltesch Finanzementer, d'Education financière, an d'Lutte géint de Blanchiment.

Dës Woch huet de Christian Kmiotek mat der Lëtzebuerger Bankevereenegung (ABBL) an der grénger Fraktioun iwwert d'Lëtzebuerger Finanzplaz geschwat. An de Gespréicher goung et ënner anerem ëm d'Kompetitivitéit vun eise Banken, d'Digitalisatioun, nohaltesch Finanzementer, d'Education financière, an d'Lutte géint de Blanchiment.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Economie et Finances

D'Union des Entreprises Luxembourgeoises war haut fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun.

D'Union des Entreprises Luxembourgeoises war haut fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Economie et Finances, Energies

Réponse à la question parlementaire de nos députés Gérard Anzia et Henri Kox à Monsieur le Ministre de l'Économie

Réponse à la question parlementaire de nos députés Gérard Anzia et Henri Kox à Monsieur le Ministre de l'Économie
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Economie et Finances

Äntwert op d'parlamentaresch Ufro iwwer d'Stock-Options vun der Fraktiounscheffin vun déi gréng Viviane Loschetter. déi gréng fuerdere schonns säit laangem eng Reform vum Besteierungsregime vun de Stock-Options. Dëse Regime, dee mir vun der viregter Regierung geierft hunn, beinhalt grouss Ongerechtegkeeten an en demokrateschen Defizit. Mir sinn dofir frou, datt de Finanzminister Pierre Gramegna eng Reform vum Regime ugekënnegt huet.

Äntwert op d'parlamentaresch Ufro iwwer d'Stock-Options vun der Fraktiounscheffin vun déi gréng Viviane Loschetter. déi gréng fuerdere schonns säit laangem eng Reform vum Besteierungsregime vun de Stock-Options. Dëse Regime, dee mir vun der viregter Regierung geierft hunn, beinhalt grouss Ongerechtegkeeten an en demokrateschen Defizit. Mir sinn dofir frou, datt de Finanzminister Pierre Gramegna eng Reform vum Regime ugekënnegt huet.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Claude Adam, Gérard Anzia et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes, à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et à Monsieur le Ministre de l’Economie.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Claude Adam, Gérard Anzia et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes, à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et à Monsieur le Ministre de l’Economie.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Gérard Anzia et Henri Kox à Monsieur le Ministre de l’Economie et à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Gérard Anzia et Henri Kox à Monsieur le Ministre de l’Economie et à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Economie et Finances, Santé

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Monsieur le Ministre des Finances

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Monsieur le Ministre des Finances

gréng Blogs