Démocratie, Etat, Institutions

Question parlementaire de nos députés Djuna Bernard et Roberto Traversini à Madame la Ministre de l’Intérieur et Monsieur le Ministre d'État

Question parlementaire de nos députés Djuna Bernard et Roberto Traversini à Madame la Ministre de l’Intérieur et Monsieur le Ministre d'État

Eis Deputéiert Josée Lorsché huet dës Woch den Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun empfaangen.

Eis Deputéiert Josée Lorsché huet dës Woch den Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun empfaangen.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Démocratie, Etat, Institutions

Dës Woch hate mir eng Entrevue mat dem SNPGL (Syndicat National de la Police Grand-Ducale) an der grénger Fraktioun.

Dës Woch hate mir eng Entrevue mat dem SNPGL (Syndicat National de la Police Grand-Ducale) an der grénger Fraktioun.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Démocratie, Etat, Institutions
Entrevue mat der SOLEP

Dës Woch ass d'Société Luxembourgeoise de l'Evaluation et de la Prospective sech an déi gréng Fraktioun virstelle komm.

Dës Woch ass d'Société Luxembourgeoise de l'Evaluation et de la Prospective sech an déi gréng Fraktioun virstelle komm.

Réponse à la question parlementaire de notre député Claude Adam à Monsieur le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

Réponse à la question parlementaire de notre député Claude Adam à Monsieur le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Démocratie, Etat, Institutions

Haut gëtt an der Chamber d'Reform vun de Kierchefabrécke gestëmmt. Heizou de Roberto Traversini, gréngen Deputéierten a Buergermeeschter vun Déifferdeng:

Haut gëtt an der Chamber d'Reform vun de Kierchefabrécke gestëmmt. Heizou de Roberto Traversini, gréngen Deputéierten a Buergermeeschter vun Déifferdeng:
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Démocratie, Etat, Institutions Société

Zum Gesetzesvorschlag der blau-rot-grünen Regierung über die Einführung eines allgemeinen Vermummungsverbotes erklären déi gréng:

Zum Gesetzesvorschlag der blau-rot-grünen Regierung über die Einführung eines allgemeinen Vermummungsverbotes erklären déi gréng: