Aménagement du Territoire

Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Aménagement du Territoire

Réponse à la question parlementaire de nos députés Roberto Traversini et Henri Kox.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Roberto Traversini et Henri Kox.

"Lëtzebuerg brauch sech net nei ze erfannen, mee mer mussen eist Land op der Grondlag vu senge Stäerkten weider denken. Fir d’Liewensqualitéit mat allem wat dozou gehéiert, eng intakt Ëmwelt, eng gesond Ekonomie an eng gerecht Gesellschaft laangfristeg fir eis Kanner an Enkelkanner ze garantéieren, musse mer Lëtzebuerg weider entwéckelen."

"Lëtzebuerg brauch sech net nei ze erfannen, mee mer mussen eist Land op der Grondlag vu senge Stäerkten weider denken. Fir d’Liewensqualitéit mat allem wat dozou gehéiert, eng intakt Ëmwelt, eng gesond Ekonomie an eng gerecht Gesellschaft laangfristeg fir eis Kanner an Enkelkanner ze garantéieren, musse mer Lëtzebuerg weider entwéckelen."
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Aménagement du Territoire

Wo siehst du den größten Handlungsbedarf in Sachen Wohnungsbau?

Wo siehst du den größten Handlungsbedarf in Sachen Wohnungsbau?
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Aménagement du Territoire

Am Kader vum débat de consultation « Lëtzebuerg zesummen entwécklen - Quelle démarche pour un développement spatial durable? » schwätzt d'Josée Lorsché fir déi gréng Fraktioun. Mir hunn him 4 Froen zur Aktualitéit vun der Landesplanung gestalt.

Am Kader vum débat de consultation « Lëtzebuerg zesummen entwécklen - Quelle démarche pour un développement spatial durable? » schwätzt d'Josée Lorsché fir déi gréng Fraktioun. Mir hunn him 4 Froen zur Aktualitéit vun der Landesplanung gestalt.

Mit der Ausweisung von drei Trinkwasserschutzzonen haben Umweltministerin Carole Dieschbourg und Staatssekretär Camille Gira erste konkrete Maßnahmen für einen wirkungsvollen Wasserschutz umgesetzt.

Mit der Ausweisung von drei Trinkwasserschutzzonen haben Umweltministerin Carole Dieschbourg und Staatssekretär Camille Gira erste konkrete Maßnahmen für einen wirkungsvollen Wasserschutz umgesetzt.

Réponse à la question parlementaire de la députée Josée Lorsché à Madame la Ministre de l’Environnement et à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures

Réponse à la question parlementaire de la députée Josée Lorsché à Madame la Ministre de l’Environnement et à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures