Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Agriculture

Réponse à la question parlementaire des députés Gérard Anzia et Henri Kox à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs

Réponse à la question parlementaire des députés Gérard Anzia et Henri Kox à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Agriculture

Réponse à la question parlementaire de nos députés Gérard Anzia et Henri Kox à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Gérard Anzia et Henri Kox à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Affaires étrangères

Réponse à la question parlementaire de notre député Claude Adam à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes.

Réponse à la question parlementaire de notre député Claude Adam à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Transports et Mobilité

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Monsieur du Développement durable et des Infrastructures.

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Monsieur du Développement durable et des Infrastructures.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Culture et Médias, Santé

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Madame la Ministre de la Santé au sujet de l’exploitation de l’extrême maigreur des mannequins dans les médias et dans la branche de la mode.

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Madame la Ministre de la Santé au sujet de l’exploitation de l’extrême maigreur des mannequins dans les médias et dans la branche de la mode.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Emploi et Travail

Eisen Deputéierten Gérard Anzia huet sech de leschten Dënschden mat Vertrieder vun der Chambre de Commerce an der Chambre des Métiers getraff, fir iwwer de Gesetzesprojet 7086 ze diskutéieren, deen eng Partie Adaptatiounen vum Code du Travail viergesäit.

Eisen Deputéierten Gérard Anzia huet sech de leschten Dënschden mat Vertrieder vun der Chambre de Commerce an der Chambre des Métiers getraff, fir iwwer de Gesetzesprojet 7086 ze diskutéieren, deen eng Partie Adaptatiounen vum Code du Travail viergesäit.
déi gréng Eechternoach - Lëtzebuerg weider denken

Info-Owend iwwer Stadentwécklung, Mobilitéit, Liewensqualitéit. Soirée d'information au sujet du Développement urbain, de la mobilité, de la qualité de vie. Mam/avec François BAUSCH, Ministre du Développement durable.

Info-Owend iwwer Stadentwécklung, Mobilitéit, Liewensqualitéit. Soirée d'information au sujet du Développement urbain, de la mobilité, de la qualité de vie. Mam/avec François BAUSCH, Ministre du Développement durable.
déi gréng Käerjeng - Beiewanderung

déi gréng Käerjeng invitéieren op eng Beiewanderung mam Roger Dammé, Bioimker.Vu 9:30 bis 12:00, Rendez-vous Centre Sociétaire Linger

déi gréng Käerjeng invitéieren op eng Beiewanderung mam Roger Dammé, Bioimker.Vu 9:30 bis 12:00, Rendez-vous Centre Sociétaire Linger
Walk4Europe

Stand d'information de Claude TURMES, député européen, lors du Walk4Europe. De 9:00 à 19:00.

Stand d'information de Claude TURMES, député européen, lors du Walk4Europe. De 9:00 à 19:00.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Agriculture

Réponse à la question parlementaire de nos députés Henri Kox et Gérard Anzia au Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs

Réponse à la question parlementaire de nos députés Henri Kox et Gérard Anzia au Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs

gréng Blogs