Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Economie et Finances

Dës Woch huet de Christian Kmiotek mat der Lëtzebuerger Bankevereenegung (ABBL) an der grénger Fraktioun iwwert d'Lëtzebuerger Finanzplaz geschwat. An de Gespréicher goung et ënner anerem ëm d'Kompetitivitéit vun eise Banken, d'Digitalisatioun, nohaltesch Finanzementer, d'Education financière, an d'Lutte géint de Blanchiment.

Dës Woch huet de Christian Kmiotek mat der Lëtzebuerger Bankevereenegung (ABBL) an der grénger Fraktioun iwwert d'Lëtzebuerger Finanzplaz geschwat. An de Gespréicher goung et ënner anerem ëm d'Kompetitivitéit vun eise Banken, d'Digitalisatioun, nohaltesch Finanzementer, d'Education financière, an d'Lutte géint de Blanchiment.
Catégories : 
Actualité

Eng Delegatioun vum Syndikat fir Erzéiung a Wëssenschaft (SEW) am OGBL war dës Woch an der grénger Fraktioun. An engem interessante Gespréich goung et haaptsächlech ëm de Stage fir d'Léierpersonal am Enseignement fondamental souwéi d'Formatioun vum Léierpersonal méi allgemeng.

Eng Delegatioun vum Syndikat fir Erzéiung a Wëssenschaft (SEW) am OGBL war dës Woch an der grénger Fraktioun. An engem interessante Gespréich goung et haaptsächlech ëm de Stage fir d'Léierpersonal am Enseignement fondamental souwéi d'Formatioun vum Léierpersonal méi allgemeng.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Education et Enseignement

De Claude Adam huet sech dës Woch mat der ASBL „Zesumme fir Inklusioun“ getraff.

De Claude Adam huet sech dës Woch mat der ASBL „Zesumme fir Inklusioun“ getraff.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Affaires étrangères Agriculture

De Cercle de Coopération des ONGD du Luxembourg war dës Woch op Besuch an der grénger Fraktioun.

De Cercle de Coopération des ONGD du Luxembourg war dës Woch op Besuch an der grénger Fraktioun.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Economie et Finances

D'Union des Entreprises Luxembourgeoises war haut fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun.

D'Union des Entreprises Luxembourgeoises war haut fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Agriculture

Wéi ass et mam Piff op eise Felder bei Minustemperaturen? Heizou d'Äntwert op eng eng parlamentaresch Ufro vun eisen Deputéierten Henri Kox a Gérard Anzia.

Wéi ass et mam Piff op eise Felder bei Minustemperaturen? Heizou d'Äntwert op eng eng parlamentaresch Ufro vun eisen Deputéierten Henri Kox a Gérard Anzia.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Culture et Médias

D'Asssociatioun vun de Lëtzebuerger Bibliothekären, Archivisten & Dokumentalisten war fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun

D'Asssociatioun vun de Lëtzebuerger Bibliothekären, Archivisten & Dokumentalisten war fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Education et Enseignement

Dës Woch war d'Association des Ecoles de Musique du Grand-Duché de Luxembourg fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun

Dës Woch war d'Association des Ecoles de Musique du Grand-Duché de Luxembourg fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Santé

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Madame la Ministre de la Santé

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Madame la Ministre de la Santé

gréng Blogs