Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Affaires étrangères

Notre député Claude Adam a rencontré Geneviève Krol, directrice de l’ONG Fairtrade Lëtzebuerg et Stefan Reinhold, responsable plaidoyer de l'organisation CIDSE à Bruxelles

Notre député Claude Adam a rencontré Geneviève Krol, directrice de l’ONG Fairtrade Lëtzebuerg et Stefan Reinhold, responsable plaidoyer de l'organisation CIDSE à Bruxelles
déi gréng Bartreng - Konferenz über Inklusion

déi gréng Bartreng laden ein zu einem Diskussionsabend über Inklusion. déi gréng Bertrange invitent à une soirée de discussion au sujet de l'inclusion.

déi gréng Bartreng laden ein zu einem Diskussionsabend über Inklusion. déi gréng Bertrange invitent à une soirée de discussion au sujet de l'inclusion.
déi gréng Betzder - Lëtzebuerg weider denken

Info-Owend zum Thema "Wéi eng Perspektive fir eng gesond Ëmwelt ?". Soirée d'information au sujet "Quelles perspectives pour notre environnement?". Mam/avec Carole DIESCHBOURG, Ministre de l'Environnement.

Info-Owend zum Thema "Wéi eng Perspektive fir eng gesond Ëmwelt ?". Soirée d'information au sujet "Quelles perspectives pour notre environnement?". Mam/avec Carole DIESCHBOURG, Ministre de l'Environnement.
déi gréng Nordstad - Besser Liewen an der Nordstad

Info-Owend zum Thema "Besser Liewen an der Nordstad - Regierungspläng fir eis Regioun". Soirée d'information au sujet de "Mieux vivre dans la Nordstad - Les projets du gouvernement pour notre région". Mam/avec Camille GIRA, Secrétaire d'Etat au MDDI

Info-Owend zum Thema "Besser Liewen an der Nordstad - Regierungspläng fir eis Regioun". Soirée d'information au sujet de "Mieux vivre dans la Nordstad - Les projets du gouvernement pour notre région". Mam/avec Camille GIRA, Secrétaire d'Etat au MDDI
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Education et Enseignement

Réponse à la question parlementaire de nos députés Josée Lorsché et Claude Adam à Monsieur le Ministre de l’Education nationale de l’Enfance et de la Jeunesse.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Josée Lorsché et Claude Adam à Monsieur le Ministre de l’Education nationale de l’Enfance et de la Jeunesse.
déi gréng Diddeleng - Lëtzebuerg weider denken

Info-Owend zum Thema "Besser Liewen zu Diddeleng". Soirée d'information au sujet de "Mieux vivre à Dudelange". Mam/avec François BAUSCH, Ministre du Développement durable.

Info-Owend zum Thema "Besser Liewen zu Diddeleng". Soirée d'information au sujet de "Mieux vivre à Dudelange". Mam/avec François BAUSCH, Ministre du Développement durable.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Communes

Uschléissend un d'Drénglechkeetsfro vun de gréngen Deputéierte Gérard Anzia a Claude Adam konnt den Ofrëss vun den historeschen Haiser vun Héinischt bei Klierf awer nach gestoppt ginn. Dozou de Gérard Anzia:

Uschléissend un d'Drénglechkeetsfro vun de gréngen Deputéierte Gérard Anzia a Claude Adam konnt den Ofrëss vun den historeschen Haiser vun Héinischt bei Klierf awer nach gestoppt ginn. Dozou de Gérard Anzia:
déi gréng Norden - Bezierksversammlung

Bezierksversammlung vun déi gréng Norden

Bezierksversammlung vun déi gréng Norden
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Affaires étrangères, Europe

Am heutigen Mittwoch ist der Scheidungsbrief der britischen Regierung bei der EU eingetroffen.

Am heutigen Mittwoch ist der Scheidungsbrief der britischen Regierung bei der EU eingetroffen.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Communes, Culture et Médias

Réponse à la question parlementaire urgente des députés Gérard Anzia et Claude Adam à Monsieur le Ministre de la Culture.

Réponse à la question parlementaire urgente des députés Gérard Anzia et Claude Adam à Monsieur le Ministre de la Culture.

gréng Blogs