Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Agriculture

Wéi ass et mam Piff op eise Felder bei Minustemperaturen? Heizou d'Äntwert op eng eng parlamentaresch Ufro vun eisen Deputéierten Henri Kox a Gérard Anzia.

Wéi ass et mam Piff op eise Felder bei Minustemperaturen? Heizou d'Äntwert op eng eng parlamentaresch Ufro vun eisen Deputéierten Henri Kox a Gérard Anzia.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Culture et Médias

D'Asssociatioun vun de Lëtzebuerger Bibliothekären, Archivisten & Dokumentalisten war fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun

D'Asssociatioun vun de Lëtzebuerger Bibliothekären, Archivisten & Dokumentalisten war fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Education et Enseignement

Dës Woch war d'Association des Ecoles de Musique du Grand-Duché de Luxembourg fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun

Dës Woch war d'Association des Ecoles de Musique du Grand-Duché de Luxembourg fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Santé

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Madame la Ministre de la Santé

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Madame la Ministre de la Santé
Catégories : 
Actualité

Kierzlech huet ons Deputéiert Josée Lorsché sech mat Vertriederinne vun der ANIL, der „Association nationale des infirmières et infirmiers luxembourgeois“ getraff.

Kierzlech huet ons Deputéiert Josée Lorsché sech mat Vertriederinne vun der ANIL, der „Association nationale des infirmières et infirmiers luxembourgeois“ getraff.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Economie et Finances Energies

Réponse à la question parlementaire de nos députés Gérard Anzia et Henri Kox à Monsieur le Ministre de l'Économie

Réponse à la question parlementaire de nos députés Gérard Anzia et Henri Kox à Monsieur le Ministre de l'Économie
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Education et Enseignement Santé

Dës Woch krute mir deen neie Fuerschungsprojet Clinnova an der Fraktioun virgestallt.

Dës Woch krute mir deen neie Fuerschungsprojet Clinnova an der Fraktioun virgestallt.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Culture et Médias

Dës Woch ware Vertriederinne vun der Association luxembourgeoise des Professionnels du Spectacle Vivant an der grénger Fraktioun

Dës Woch ware Vertriederinne vun der Association luxembourgeoise des Professionnels du Spectacle Vivant an der grénger Fraktioun
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Affaires étrangères

D'lescht Woch huet de Claude Adam eng Delegatioun vun der Union Syndicale Luxembourg (USL) empfaange fir iwwert d'Aarbechtsbedingunge vun dem Personal vun den europäeschen Institutiounen hei zu Lëtzebuerg ze schwätzen.

D'lescht Woch huet de Claude Adam eng Delegatioun vun der Union Syndicale Luxembourg (USL) empfaange fir iwwert d'Aarbechtsbedingunge vun dem Personal vun den europäeschen Institutiounen hei zu Lëtzebuerg ze schwätzen.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Josée Lorsché et Claude Adam à Madame la Ministre de la Santé et Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Josée Lorsché et Claude Adam à Madame la Ministre de la Santé et Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

gréng Blogs