Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Ecologie et environnement

Réponse à la question parlementaire de notre député Gérard Anzia à Madame la Ministre de l’Environnement.

Réponse à la question parlementaire de notre député Gérard Anzia à Madame la Ministre de l’Environnement.

Question parlementaire de nos députés Henri Kox et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et à Madame la Ministre de la Santé.

Question parlementaire de nos députés Henri Kox et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et à Madame la Ministre de la Santé.

Réponse à la question parlementaire de notre député Claude Adam à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Réponse à la question parlementaire de notre député Claude Adam à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Agriculture

Réponse à la question parlementaire de nos députés Gérard Anzia et Henri Kox à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs

Réponse à la question parlementaire de nos députés Gérard Anzia et Henri Kox à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Démocratie, Etat, Institutions Société

Zum Gesetzesvorschlag der blau-rot-grünen Regierung über die Einführung eines allgemeinen Vermummungsverbotes erklären déi gréng:

Zum Gesetzesvorschlag der blau-rot-grünen Regierung über die Einführung eines allgemeinen Vermummungsverbotes erklären déi gréng:
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Transports et Mobilité

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et à Monsieur le Ministre du Développement durable

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et à Monsieur le Ministre du Développement durable
Catégories : 
Actualité

Viru kuerzem hu sech Vertrieder vun der grénger Fraktioun, der Parteispëtzt a gréng Regierungsmemberen mam Exekutivbüro vum OGBL fir en Austausch getraff

Viru kuerzem hu sech Vertrieder vun der grénger Fraktioun, der Parteispëtzt a gréng Regierungsmemberen mam Exekutivbüro vum OGBL fir en Austausch getraff

Réponse à la question parlementaire de nos députés Claude Adam et Gérard Anzia à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Claude Adam et Gérard Anzia à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

De President an d'Direktesch vu Fair Trade, de Jean-Louis Zeien an d'Geneviève Krol, waren dës Woch an der grénger Fraktioun.

De President an d'Direktesch vu Fair Trade, de Jean-Louis Zeien an d'Geneviève Krol, waren dës Woch an der grénger Fraktioun.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Transports et Mobilité

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures.

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures.

gréng Blogs