Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Affaires étrangères Agriculture

De Cercle de Coopération des ONGD du Luxembourg war dës Woch op Besuch an der grénger Fraktioun.

De Cercle de Coopération des ONGD du Luxembourg war dës Woch op Besuch an der grénger Fraktioun.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Economie et Finances

D'Union des Entreprises Luxembourgeoises war haut fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun.

D'Union des Entreprises Luxembourgeoises war haut fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Agriculture

Wéi ass et mam Piff op eise Felder bei Minustemperaturen? Heizou d'Äntwert op eng eng parlamentaresch Ufro vun eisen Deputéierten Henri Kox a Gérard Anzia.

Wéi ass et mam Piff op eise Felder bei Minustemperaturen? Heizou d'Äntwert op eng eng parlamentaresch Ufro vun eisen Deputéierten Henri Kox a Gérard Anzia.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Culture et Médias

D'Asssociatioun vun de Lëtzebuerger Bibliothekären, Archivisten & Dokumentalisten war fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun

D'Asssociatioun vun de Lëtzebuerger Bibliothekären, Archivisten & Dokumentalisten war fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Education et Enseignement

Dës Woch war d'Association des Ecoles de Musique du Grand-Duché de Luxembourg fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun

Dës Woch war d'Association des Ecoles de Musique du Grand-Duché de Luxembourg fir eng Entrevue an der grénger Fraktioun
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Santé

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Madame la Ministre de la Santé

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Madame la Ministre de la Santé
Catégories : 
Actualité

Kierzlech huet ons Deputéiert Josée Lorsché sech mat Vertriederinne vun der ANIL, der „Association nationale des infirmières et infirmiers luxembourgeois“ getraff.

Kierzlech huet ons Deputéiert Josée Lorsché sech mat Vertriederinne vun der ANIL, der „Association nationale des infirmières et infirmiers luxembourgeois“ getraff.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Economie et Finances Energies

Réponse à la question parlementaire de nos députés Gérard Anzia et Henri Kox à Monsieur le Ministre de l'Économie

Réponse à la question parlementaire de nos députés Gérard Anzia et Henri Kox à Monsieur le Ministre de l'Économie
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Education et Enseignement Santé

Dës Woch krute mir deen neie Fuerschungsprojet Clinnova an der Fraktioun virgestallt.

Dës Woch krute mir deen neie Fuerschungsprojet Clinnova an der Fraktioun virgestallt.

gréng Blogs