Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Economie et Finances Emploi et Travail

Den Henri Kox huet gëschter eng Delegatioun vun der Association Luxembourgeoise des Producteurs Professionnels d'Assurances (ALUPASS) an der grénger Fraktioun empfaangen.

Den Henri Kox huet gëschter eng Delegatioun vun der Association Luxembourgeoise des Producteurs Professionnels d'Assurances (ALUPASS) an der grénger Fraktioun empfaangen.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Economie et Finances Emploi et Travail
Entrevue mat der APCAL

Gëschter war eng Delegatioun vun der Association Professionnelle des Courtiers d’Assurance de Luxembourg (APCAL) an der grénger Fraktioun.

Gëschter war eng Delegatioun vun der Association Professionnelle des Courtiers d’Assurance de Luxembourg (APCAL) an der grénger Fraktioun.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Ecologie et environnement

Den Deputéierten Henri Kox an den Europadeputéierte Claude Turmes hunn op enger gemeinsamer Pressekonferenz fir den Atomausstieg a ganz Europa an eng Reform vum Euratom-Traité plaidéiert

Den Deputéierten Henri Kox an den Europadeputéierte Claude Turmes hunn op enger gemeinsamer Pressekonferenz fir den Atomausstieg a ganz Europa an eng Reform vum Euratom-Traité plaidéiert

Réponse à la question parlementaire de nos députées Viviane Loschetter et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes et à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Réponse à la question parlementaire de nos députées Viviane Loschetter et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes et à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
Catégories : 
Actualité

Heute hat eine Mehrheit der EU Mitgliedstaaten in Brüssel für ein weitgehendes Verbot von 3 sehr problematischen Pestiziden/Insektiziden aus der Gruppe der “Neonicotinoide” gestimmt. déi gréng begrüßen, dass auch die Luxemburger Regierung unter den Befürwortern dieses Verbotes ist.

Heute hat eine Mehrheit der EU Mitgliedstaaten in Brüssel für ein weitgehendes Verbot von 3 sehr problematischen Pestiziden/Insektiziden aus der Gruppe der “Neonicotinoide” gestimmt. déi gréng begrüßen, dass auch die Luxemburger Regierung unter den Befürwortern dieses Verbotes ist.
Catégories : 
Actualité

De gréngen Deputéierten Henri Kox zur Lag vun der Natioun 2018

De gréngen Deputéierten Henri Kox zur Lag vun der Natioun 2018
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Ecologie et environnement

Äntwert op d'parlamentaresch Ufro vum Deputéierte Gérard Anzia iwwert d'Vëlospist an d'Fëschleeder bei der Sauer zu Dikrech

Äntwert op d'parlamentaresch Ufro vum Deputéierte Gérard Anzia iwwert d'Vëlospist an d'Fëschleeder bei der Sauer zu Dikrech
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Santé

Eng Delegatioun vun der Vereenegung vun den Dokteren an Zänndokteren (AMMD) war viru kuerzem an der grénger Fraktioun. Si hu mam Josée Lorsché a mam Christian Kmiotek iwwer d'Zukunft vun der Lëtzebuerger Medezin geschwat.

Eng Delegatioun vun der Vereenegung vun den Dokteren an Zänndokteren (AMMD) war viru kuerzem an der grénger Fraktioun. Si hu mam Josée Lorsché a mam Christian Kmiotek iwwer d'Zukunft vun der Lëtzebuerger Medezin geschwat.

gréng Blogs