Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Education et Enseignement Santé

Dës Woch krute mir deen neie Fuerschungsprojet Clinnova an der Fraktioun virgestallt.

Dës Woch krute mir deen neie Fuerschungsprojet Clinnova an der Fraktioun virgestallt.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Culture et Médias

Dës Woch ware Vertriederinne vun der Association luxembourgeoise des Professionnels du Spectacle Vivant an der grénger Fraktioun

Dës Woch ware Vertriederinne vun der Association luxembourgeoise des Professionnels du Spectacle Vivant an der grénger Fraktioun
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Affaires étrangères

D'lescht Woch huet de Claude Adam eng Delegatioun vun der Union Syndicale Luxembourg (USL) empfaange fir iwwert d'Aarbechtsbedingunge vun dem Personal vun den europäeschen Institutiounen hei zu Lëtzebuerg ze schwätzen.

D'lescht Woch huet de Claude Adam eng Delegatioun vun der Union Syndicale Luxembourg (USL) empfaange fir iwwert d'Aarbechtsbedingunge vun dem Personal vun den europäeschen Institutiounen hei zu Lëtzebuerg ze schwätzen.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Josée Lorsché et Claude Adam à Madame la Ministre de la Santé et Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Josée Lorsché et Claude Adam à Madame la Ministre de la Santé et Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Réponse à la question parlementaire de notre député Claude Adam à Monsieur le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

Réponse à la question parlementaire de notre député Claude Adam à Monsieur le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Démocratie, Etat, Institutions

Haut gëtt an der Chamber d'Reform vun de Kierchefabrécke gestëmmt. Heizou de Roberto Traversini, gréngen Deputéierten a Buergermeeschter vun Déifferdeng:

Haut gëtt an der Chamber d'Reform vun de Kierchefabrécke gestëmmt. Heizou de Roberto Traversini, gréngen Deputéierten a Buergermeeschter vun Déifferdeng:

Réponse à la question parlementaire de notre député Claude Adam à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Réponse à la question parlementaire de notre député Claude Adam à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Justice

Direkt zum Joresufank huet ons Fraktiounspresidentin Viviane Loschetter dräi Vertrieder vun der Association des Agents Pénitentiaires fir en Austausch empfaang

Direkt zum Joresufank huet ons Fraktiounspresidentin Viviane Loschetter dräi Vertrieder vun der Association des Agents Pénitentiaires fir en Austausch empfaang
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Education et Enseignement

Réponse à la question parlementaire de notre député Claude Adam à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Réponse à la question parlementaire de notre député Claude Adam à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Josée Lorsché et Claude Adam à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale et à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Josée Lorsché et Claude Adam à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale et à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.