Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Enfance et Jeunesse

Äntwert op eng parlamentaresch Ufro vum Josée Lorsché un de Bildungsminister.

Äntwert op eng parlamentaresch Ufro vum Josée Lorsché un de Bildungsminister.
Catégories : 
Question parlementaire

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures.

Réponse à la question parlementaire de notre députée Josée Lorsché à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Ecologie et environnement

Réponse à la question parlementaire de notre député Gérard Anzia à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs

Réponse à la question parlementaire de notre député Gérard Anzia à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs
Catégories : 
Actualité

Gegen eine reine Privatisierung des Sees. Für ein nachhaltiges Projekt für die Region - Pressemitteilung und 3 parlamentarische Anfragen

Gegen eine reine Privatisierung des Sees. Für ein nachhaltiges Projekt für die Region - Pressemitteilung und 3 parlamentarische Anfragen
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Economie et Finances

Réponse à la question parlementaire de notre député Gérard Anzia à Monsieur le Ministre de l’Economie.

Réponse à la question parlementaire de notre député Gérard Anzia à Monsieur le Ministre de l’Economie.
Catégories : 
Question parlementaire
Thèmes : 
Economie et Finances

Réponse à la question parlementaire de nos députés Gérard Anzia et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre de l’Économie et à Monsieur le Ministre des Finances.

Réponse à la question parlementaire de nos députés Gérard Anzia et Josée Lorsché à Monsieur le Ministre de l’Économie et à Monsieur le Ministre des Finances.
Interventions chirurgicales sur enfants intersexes

Réponse à la question parlementaire de nos députées Josée Lorsché et Sam Tanson à Madame la Ministre de la Santé et Monsieur le Ministre de la Sécurité Social.

Réponse à la question parlementaire de nos députées Josée Lorsché et Sam Tanson à Madame la Ministre de la Santé et Monsieur le Ministre de la Sécurité Social.

Dës Woch hate mir eng Entrevue mat der Jugendkonferenz CGJL fir iwwer de grénge Wahlprogramm an d'Wichtegkeet vu politescher Bildung ze diskutéieren.

Dës Woch hate mir eng Entrevue mat der Jugendkonferenz CGJL fir iwwer de grénge Wahlprogramm an d'Wichtegkeet vu politescher Bildung ze diskutéieren.
Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Agriculture Ecologie et environnement

Dës Woch war d'Fédération Horticole fir eng Entrevue mam Henri Kox, Gérard Anzia a Jessie Thill an der grénger Fraktioun.

Dës Woch war d'Fédération Horticole fir eng Entrevue mam Henri Kox, Gérard Anzia a Jessie Thill an der grénger Fraktioun.