D'Josée Lorsché zu Lorsché zum Gesetzestext vun der 1-Euro-Gesellschaft