Secherheet a Schoulen an am Zuch

Publié le

Ëmmer méi oft héiert een vun Kläppereien a Gewalt a Schoulen, am Zuch a virun Diskothéiken.
Dëst ass e gesellschaftleche Problem vun Erzéiung a vun Ëmgang mat Autoritéiten.
Mä wéi solle mer reagéieren, wann Gewalt zouhëlt?
Geet et duer wann Polizei méi repressiv virgeet, oder brauchen et och aner Moossnamen?

De Camille Gira hëlt Stellung dozou.

_iDZDWszoeA