Lëtzebuerg weider denken

An enger ëmmer méi schneller a komplexer Welt maachen sech vill Leit Suergen iwwert hir Zukunft an déi vun hire Kanner. Wou komme mer hir? Wou steiere mer hin? Wat wënsche mer eis fir d’Zukunft? A wéi kënne mer déi Visioun verwierklechen?

Eent steet fest: Fir d’Liewensqualitéit mat allem, wat dozou gehéiert, eng intakt Ëmwelt, eng gesond Ekonomie an eng gerecht Gesellschaft, och laangfristeg fir eis Kanner an Enkelkanner ze garantéieren, musse mer Lëtzebuerg weider denken.

An obwuel iwwert déi lescht Joerzéngte leider vill Erausfuerderunge verschlof goufen, brauch sech Lëtzebuerg haut net komplett nei ze erfannen. Andeems mer d’Weiche elo richteg stellen, kënne mer eist Land op der Grondlag vu senge Stäerkte weiderentwéckelen. Doru schaffe mir ganz aktiv op nationalem Plang, genee wéi och an de Gemengen, wou mer an der Responsabilitéit sinn, a weisen, datt gréng Léisunge wierken.