François Bausch zur Lag vun der Natioun (Video)

Catégories : 
Actualité
Auteurs : 
Bausch François

Publié le

"Knapp ee Joer virun de Wahlen stellt d'Regierung fest, datt se hir Hausaufgaben net gemaach huet. Sief et d'Réforme administrative, de Logement, d'ëffentlech Finanzen, d'Educatioun, de Chômage, etc... A kengem vun deene Beräicher kann d'Regierung e positive Bilan opweisen. D'Ausso vum Här Juncker "Mir hätte villes méi schlecht kënne maachen" resuméiert eigentlech am beschten, wéi perspektivlos dës Regierung ass, déi just nach d'Zil huet, iergendwéi iwwert d'Ronnen ze kommen."

view video on chd.lu