Entrevue mat der AIP

Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Education et Enseignement Enfance et Jeunesse
Auteurs : 
Adam Claude

Publié le

Den Donneschden hunn den Deputéierte Claude Adam an de Fraktiounssekretär Dan Michels eng Delegatioun vun der Association des institutrices et instituteurs de l'éducation préscolaire (AIP) an der grénger Fraktioun empfaangen. Während dëser Entrevue goufen d’Opportunitéite fir d‘Schoulmedezin am Cycle 1, den Appui pédagogique, Problemer mat verschiddene Formatiounen, den Inhalt vun de Bilanen an der Spillschoul, an d’Regierungspläng fir gratis Kannerbetreiung a bilinguale Crèche diskutéiert.

v.l.n.r.:  Nathalie Poos, Sonia Terrens-Garatti, Joëlle Niederweis, Claude Adam, Yola Hild, Dan Michels, Martine Diederich-Atten