Entrevue mat dem Beruffsverband vun de Sozialpädagogen APEG

Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Education et Enseignement
Auteurs : 
Adam Claude, Kmiotek Christian

Publié le

D’APEG war de 4.7.2016 op Besuch an der grénger Fraktioun fir iwwert d’Situatioun vun den Educateur(e)s gradué(e)s ze schwätzen.

D’Vertrieder vun der Association professionnelle des éducateurs gradués (APEG), representéiert duerch den Här Paul Bressler an den Här Marc Pletsch, hunn sech mat eisem Deputéierte Claude Adam an eisem Parteipräsident Christian Kmiotek ausgetosch. D’Haaptpunkte vun dëser Entrevue waren d’Salairë vun den Educateur(e)s gradué(e)s beim Staat an am konventionéierte Secteur, d’Jobdescription vun de verschiddene soziale Beruffer, d’Qualitéitssécherung an der Kannerbetreiung an aner bildungspolitesch Themen.