Entrevue mam „Cercle“

Catégories : 
Actualité
Thèmes : 
Affaires étrangères Agriculture
Auteurs : 
Adam Claude, Kmiotek Christian

Publié le

De Cercle de Coopération des ONGD du Luxembourg war dës Woch op Besuch an der grénger Fraktioun.

De Jean Feyder, d'Véronique Faber an d'Carole Reckinger vum Cercle si vum Claude Adam an dem Christian Kmiotek empfaange gi fir iwwert hire leschte Fair Politics Barometer ze schwätzen. D'Schwéierpunkte vun den Diskussioune louchen haaptsächlech bei der Problematik vun den Agrocarburanten, an den Auswierkunge vun der europäescher Agrarpolitik op d'Bauer*innen an Entwécklungslänner. Natierlech goung et awer och ëm d'Lëtzebuerger Kooperatiounspolitik an déi nei Kofinanzementsmechanisme fir d'ONGDen.